Ако скоро Вие или Ваш близък е диагностициран с Възпалително чревно заболяване (ВЧЗ) – Болест на Крон (БК) или Улцерозен колит (УК), информацията тук, заедно с информацията, предоставяна от лекуващия лекар, ще Ви помогне да се възползвате максимално от лечението.

Целта на пациентска платформа е да Ви научи:

Болест на Крон

Не само с оглед на физическите последствия, болката и изтощението, а и поради непридвидомостта…

Улцерозен Колит

Причината за Улцерозен колит е неизвестнаa, но заболяването може да засегне всекиго…

Живот с ВЧЗ

Храненето играе съществена роля за здравето и за качеството на живот за всички хора, но значението му…

Диагностика

БК варира между пациентите в зависимост от възрастта на пациента към началото на заболяването…

Лечение

Предписано Ви е лечение с иновативна чревно-селективна терапия, тъй като страдате от умерена до тежка форма…

Помощ за пациенти

Ефективна помощ за пациенти с ВЧЗ за улесняване достъпа до лечение

Новини

Препоръки на МЗ за пациенти с ВЧЗ относно ваксиниране срещу COVID-19

На Единния информационен портал относно COVID-19 са публикувани препоръки на експертните съвети по различни специалности относно ваксиниране срещу COVID 19. Това са препоръките на Експертния съвет по медицинска специалност „Гастроентерология“, които касаят и пациентите...

виж повече >

Болест на Крон и Улцерозен колит – какво да очакваме?

Притеснение, неудобство, срам, страх – всички тези чувства са познати на хората с възпалително чревно заболяване (ВЧЗ). Много често те са причина за късното търсене на специалист, което от своя страна води до забавяне...

виж повече >

Проф. Росен Николов: Лечението на болестта на Крон е важно за спиране хода на болестта

Поставянето на диагнозата е трудно и понякога отнема до 3 години Възпалителните чревни заболявания се диагностицират трудно. Симптомите се припокриват с тези при дразнимо или нервно черво, както и с инфекция. Но със съвременните...

виж повече >

Насоки и изисквания за лечение

Насоки и изисквания за лечение на Болест на Крон и Улцерозен Колит от ЕССО и НЗОК

Насоки за пациента за болестта на Крон (БК)на ECCO-EFCCA

 

Свали PDF

Насоки за пациента за улцерозен колит (УК) на ECCO-EFCCA

 

Свали PDF

Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на CROHN и улцерозен колит с биологични лекарствени продукти

Свали PDF

Надяваме се, че информацията в този сайт ще е полезна за Вас и ще Ви помогне да разберете какво да очаквате от ВЧЗ и лечението с иновативна чревно-селективна терапия.

Ако имате други въпроси или ако желаете да обсъдите определени аспекти от Вашето лечение, моля поговорете с Вашия лекар или медицинска сестра.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ №8, 1303, град София, Република България
тел.: 359 2 8903 417
факс: 359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.