Болестта на Крон: проследяване активността на заболяването

9

CRP и маркери в изпражненията (фекален калпротектин и лактоферин) могат да бъдат използвани за насочване на терапията. Те могат да бъдат използвани също за проследяване в краткосрочна перспектива и за предвиждане на обострянето. Фекалният калпротектин може да спомогне за преценката дали имате БК или синдром на раздразненото дебело черво (СРДЧ).

Все още ендоскопията се счита за стандартния начин за оценяване на оздравяването на дебелото черво, но тя е инвазивна и скъпа. Фекалният калпротектин и лактоферинът се измерват по-лесно. И двете демонстрират чревно възпаление, породено от различни причини, могат да предвидят добре активната БК и са по-добри маркери за измерване на специфичното за червата възпаление от нивата на CRP в кръвта.

Загуба на отговор към анти-TNF терапията

Ако не отговаряте повече на лечението с анти-TNF препарати, Вашият лекар може да опита да коригира дозата им. Повишаването на дозата или скъсяването на интервала на лечение са пример за подобна стратегия. Ако това не помага, се препоръчва да се превключи на друга вид биологична терапия.

Понижаване на риска от оперативна интервенция чрез лекарствено лечение

Пациенти, които са лекувани рано в хода на болестта с биологична терапия, могат да бъдат по-малко склонни да достигнат оперативни интервенции. Лечението с биологична терапия може да намали риска от оперативни интервенции.