Диагностика: Анамнеза на пациента

Вашият лекар би трябвало да ви зададе множество подробни въпроси, например кога са започнали симптомите ви, дали сте пътували наскоро, дали имате непоносимост към храни, дали вземате лекарства или дали сте вземали определени лекарства наскоро (включително антибиотици и нестероидни противовъзпалителни лекарства), дали сте претърпели отстраняване на апендикса. Лекарят трябва да прояви особено внимание за добре познатите рискови фактори за БК като тютюнопушене, наличие на член на семейството с БК и скорошна инфекция в храносмилателния тракт.

Тютюнопушене, фамилната анамнеза за ВЧЗ и отстраняване на апендикса в по-ранна възраст са рискови фактори за БК. Бактериалните или вирусните инфекции на стомаха или тънкото черво също повишават риска от развитие на БК. Проучванията за някои лекарства като рисков фактор имат по-малко еднозначни доказателства.