Диагностика: образни изследвания

3

Образните изследвания на червата (ЯМР и КТ) и коремната ехография на корема допълват находката от ендоскопията. Те спомагат да се открият и определят степента на възпаление, обструкциите и фистулите, причинени от БК. Излагането на радиация трябва да бъде взето предвид, особено, когато се подбират техники за наблюдение на курса на Вашето заболяване. Тъй като конвенционалните рентгенографски изпитвания, при които се използва барий (т.е. контрастно вещество), имат по-ниско качество и значително лъчево натоварване, трябва да се подберат други методи, ако такива са налични. КТ и ЯМР са актуалните стандарти за оценка на тънкото черво. И двете могат да демонстрират степента и активността на БК на базата на дебелината на чревната стена, отока и разязвяванията. И двете са със сходна точност, но КТ изследването е по-лесно достъпно и отнема по-малко време от ЯМР. Тъй като КТ налага използването на радиация, винаги когато е възможно, трябва да се обмисли приложението на ЯМР.

Ултразвуковото изследване на корем може да предостави информация относно активността на заболяването и локализацията му, особено в тънкото черво. Освен това то е широко разпространено, не е скъпо и не излага пациента на радиация.

Обаче може да бъде трудно да се видят дълбоките чревни сегменти и мнението на отделните медицински специалисти може да варира по отношение на това какво се вижда.