Какво представлява Болестта на Крон?

БК е заболяване, което засяга тънкото и дебелото черво и по-рядко други части от стомашно-чревния тракт. То може също така да засегне различни органи и тъкани извън червата, най-често кожата, ставите и очите.

БК най-често засяга края на тънкото черво и дебелото черво. БК обаче може да засегне всяка част от целия стомашно-чревен тракт, като се започне от устата и се достигне до ануса. Възпалението на червото обикновено е „прекъснато“ и зони на възпаление се редуват с участъци на нормално черво. Според тежестта на възпалението най-вътрешният слой на чревната стена (лигавица) може да изглежда зачервен и подут, с язви с различен размер и форма и лигавицата може да изглежда като „паваж“. Тези промени засягат цялата дебелина на чревната стена и могат да доведат до усложнения като стеснение на чревния просвет и/или перфорация, която води до формиране на абсцеси (проникване на съдържимо на чревния лумен в коремната кухина) или фистули (трактове, които комуникират и отвеждат съдържимото на чревния лумен към кожата или съседни органи, като пикочен мехур или съседни чревни бримки).

В допълнение, при значителна част от пациентите БК може да засяга различни части на тялото извън храносмилателната система, най-често кожата, ставите и очите. Тези извънчревни прояви могат да се появят преди развитието на типичните чревни симптоми на БК и понякога са по-проблемни и по-трудни за лечение от чревните симптоми.

Тъй като БК е полиморфно заболяване, поразените зони в червата трябва да бъдат картографирани чрез подходящи диагностични тестове и да бъдат оценени за тежест към момента на диагнозата. В допълнение, тъй като БК е заболяване за цял живот без възможност за окончателно излекуване към настоящия момент, методите за лечение целят да облекчат възпалението на червото и на извън-чревните локализации (ако има такива), да се запази функцията на червата, да се предотвратят усложненията и да се предложи на пациентите нормално качество на личен, професионален и социален живот без инвалидизация.

Терапевтичните интервенции включват прекратяване на пушенето, диетични интервенции и набор от лекарства, които да се използват самостоятелно или в комбинация според локализацията и тежестта на заболяването.