Лечение: преди да започнете лечението

Преди да започнете лечението

Какво трябва да кажете на Вашия лекар или медицинска сестра, преди да започнете лечението с иновативна чревно-селективна терапия?

Преди първото вливане ще преминете контролен преглед. Но преди всяко вливане е много важно да съобщавате на Вашия лекар или медицинска сестра за съществуващи в момента или минали здравословни проблеми (или ваксини), тъй като те могат да повлияят на това дали трябва да бъде извършено вливане на иновативна чревно-селективна терапия или то да бъде отложено.

Трябва да съобщите на лекаря или медицинската сестра:

  • Ако в момента имате инфекция, мислите, че е възможно да имате такава или ако страдате от рецидивиращи инфекции.
  • Ако имате чернодробни проблеми.
  • Ако имате туберкулоза или сте били в близък контакт с лице, страдащо от туберкулоза.
  • Ако наскоро Ви е правена или ще Ви бъде правена ваксина – друг вариант е да актуализирате имунизационния си статус преди започване на лечението.
  • Ако забременеете по време на лечението или ако планирате да имате дете. Не е известно дали иновативната чревно-селективна терапия може да навреди на плода.
  • Ако кърмите или планирате да започнете да кърмите. Не е известно дали иновативната чревно-селективна терапия преминава в кърмата.
  • Трябва да съобщите на Вашия лекар или медицинска сестра и всички лекарства, които приемате, включително такива, продавани без рецепта, както и всякакви витамини или хранителни добавки.