Лечение: приложение

3

Как се прилага иновативна чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон?

Предписано Ви е лечение с иновативна чревно-селективна терапия, тъй като страдате от умерена до тежка форма на Болестта на Крон и провежданото до момента лечение с определени лекарствени средства срещу Болестта на Крон не е било достатъчно ефективно или сте имали непоносимост към него.

Как се прилага иновативна чревно-селективна терапия за лечение на Болестна Крон?

Трябва да посетите местната болница или клиника. Иновативната чревно-селективна терапия се прилага посредством интравенозно вливане (чрез система в ръката).

Първото Ви вливане?

Ако не са Ви правени интравенозни вливания, идеята за това, може в началото да Ви се стори притеснителна. Поговорете с Вашия лекар или медицинска сестра за притесненията, които може да изпитвате.

Как иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон може да Ви помогне?

  • Облекчава симптомите, наблюдавани при обостряне
  • Намалява или елиминира нуждата от стероиди
  • Осигурява ремисия

Какво представлява иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон?

Тя представлява биологично лечение за умерена до тежка форма на Болестта на Крон, което се прилага посредством вливане или чрез система. Този тип лекарствени средства се произвеждат от живи организми, а не чрез химически процес и са насочени към конкретни молекули в тялото, които участват във възпалението.

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон е единственият одобрен биологичен медикамент, който лекува селективно типа възпаление, причинено от Болестта на Крон.

Как действа иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон?

  • Като част от нормалната имунна система на организма, левкоцитите са програмирани да се струпват в различни части на тялото като определени левкоцити са програмирани да се насочват към червата.
  • При хората, страдащи от Болестта на Крон, твърде голям брой левкоцити преминават в червата, което предизвиква възпаление (което може да доведе до язви и изявени симптоми).
  • Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон действа, като блокира придвижването на тези левкоцити в червата, което може да намали възпалението.
  • Това може да помогне за облекчаване на симптомите на Болестта на Крон и при редовно продължително лечение, симптомите могат да останат под контрол за дълъг период от време.

Може ли иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон да се използва заедно с други лекарствени средства?

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон може да се използва самостоятелно или заедно с други лекарства, като 5-ASA, имуномодулатори и стероиди. Преди започване на лечението с иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра за това какви други лекарства вземате.

Колко често ще се прилага лечението?

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон не е окончателен лек за Болестта на Крон и за да бъде ефективно лечението, се налага редовно, продължително прилагане на лекарственото средство.

През първите 6 седмици ще Ви бъдат направени 3 вливания.

Второто вливане се извършва 2 седмици след първото, а третото – 4 седмици по-късно.

След това вливанията се извършват на всеки 8 седмици.

Така времето между 2 вливания е почти 2 месеца.

График на вливанията

Колко време отнема едно вливане?

Самото вливане отнема около 30 минути.

Може да се наложи обаче да се явите по-рано, за да се извърши подготовка за вливането, като след извършване на вливането ще се наложи да останете известно време под наблюдение за признаци на алергична или друга реакция към вливането. Повече информация за потенциалните странични ефекти може да намерите в листовката за пациента – линк за отваряне в ПДФ

При първите две вливания ще бъдете подложени на строго наблюдение в продължение на два часа след процедурата. След всяко последващо вливане ще бъдете помолени да останете около един час след вливането. Като част от програмата за лечение Вие ще получите карта за предупреждение на пациента, която ще трябва да носите в портмонето/портфейла си, в случай че претърпите нежелана лекарствена реакция или други странични ефекти след като напуснете болницата или клиниката. Ако се налага да отсъствате от работа (или от други ангажименти) за извършване на вливането трябва да вземете предвид това време за наблюдение.

Как ще се чувствате след вливането?

Всеки реагира различно на вливанията, така че може да помолите свой приятел или роднина да Ви придружи при извършване на процедурата, особено при първото вливане. Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някой от следните симптоми по време или след вливането:

затруднено дишане, уртикария, сърбеж на кожата, подуване, учестен пулс, гадене, болка на мястото на вливане, зачервяване на кожата, обрив, втрисане, треперене или висока температура.

Трябва винаги да уведомявате Вашия лекар или медицинска сестра за потенциалните странични ефекти по време на лечението. Това включва всички възможни странични ефекти, а не само описаните тук или в листовката за пациента.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в този сайт нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8, 1303, гр. София, Република България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, Вие давате своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Кога може да очаквате повлияване от лечението с иновативната чревно-селективна терапия?

Повлияването от лечението варира, но ремисия може да бъде постигната 6 седмици след първото вливане. Като при всяко лечение на Болестта на Крон обаче не всеки реагира по един и същи начин или по едно и също време. При някои пациенти може да не се наблюдава отговор на лечението след първите три вливания, като в такъв случай може да бъде предписана допълнителна доза през 10-ата седмица. След това отговорът на такива пациенти към прилаганото лечение следва да бъде оценен на 14-ата седмица. Поради тази причина е много важно да продължите лечението си, дори и да няма резултати след 6 седмици, тъй като е възможно на организма Ви да е необходимо повече време, за да реагира.