Лечение: странични ефекти

Терминът “страничен ефект” означава нежелан, понякога дори опасен резултат, който се появява към очакваното полезно действие на дадено лекарство. Много медикаменти, използвани за лечение на болест на Крон, притежават “потенциал” за развитие на сериозни странични ефекти.

Измежду възможните странични ефекти са и лекарствените алергии. Те не трябва да се уеднаквяват с неприятните явления, предизвиквани от лекарства, към които някои пациенти могат да проявяват чувствителност. Лекарствените алергии се проявяват чрез реакции, по-леки или много силни (като анафилактичния шок), които представляват защитен отговор на имунната система. Преди употреба на даден медикамент пациентът задължително трябва да бъде запознат с евентуалните му странични ефекти.

През последните години като особено перспективно се очертава лечението с т. нар. биологични средства. Това са антитела, насочени срещу цитокини (биологично активни белтъчни молекули), играещи основна роля в патогенезата на възпалителния процес при пациенти с болест на Крон.

Иновативната чревно-селективна терапия

Като при всяко друго лекарствено средство за всякакво заболяване – иновативната чревно-селективна терапия може да предизвика странични ефекти, но те не се наблюдават при всички пациенти.

Винаги е важно да обсъждате с Вашия лекар или медицинска сестра баланса между страничните ефекти и ползите от лечението във времето и да решите как е най-добре да постъпите.

Безопасността и ефикасността на иновативната чревно-селективна терапия за лечение на болест на Крон са проучвани в редица клинични проучвания върху пациенти с умерена до тежка форма на болест на Крон. Тези изследвания показват, че честотата на страничните ефекти, свързани с иновативната чревно-селективна терапия и със самото вливане, е доста ниска.

Най-честите странични ефекти от иновативната чревно-селективна терапия за лечение на болест на Крон са:

назофарингит, главоболие, болки в ставите, гадене, треска, инфекции на носа и гърлото, лесна уморяемост, кашлица, бронхит, грип, болки в гърба, обрив, сърбеж, инфекция на синусите, болки в гърлото и болки в дланите и стъпалата.

Възможни са и други странични ефекти, така че трябва винаги да разговаряте с Вашия лекар или медицинска сестра.

Пълен списък със страничните ефекти може да намерите в листовката с информация за пациента към всяка опаковка.