Лечение: типове лечение

Целта на лечението на болестта на Крон е не само да облекчи краткосрочните симптоми при обостряне, но и да поддържа контрол над симптомите на болестта на Крон продължително време. Целта на успешното лечение трябва да бъде намаляване честотата и тежестта на епизодите на обостряне, понижаване активността на заболяването и свеждане до минимум на неговото въздействие върху ежедневния Ви живот.

Наличните лечения за управление на епизодите на обостряне и на симптомите включват:

  • Група противовъзпалителни средства, известни като 5-ASAs: Понякога се използват за третиране на симптомите на леки до умерени епизоди на Болестта на Крон.
  • Стероидно лечение (известно и като кортикостероиди): Това е стандартно първо лечение, след диагностициране на пациента с Болестта на Крон, което често се използва в краткосрочен план за справяне със симптомите на обостряне.
  • Имуномодулатори: Те потискат отговора на имунната система на организма спрямо клетки, които биха могли да предизвикат възпаление в храносмилателната система.
  • Биологични лекарства: Те могат да повлияят на цялата имунна система или само на част от нея като атакуват веществата, които могат да предизвикат възпаление във Вашата храносмилателна система.
  • Хирургична намеса: При тежка или неподдаваща се на лечение форма на Болест на Крон е възможно да се наложи хирургично отстраняване на част от червата.

Както виждате, съществуват няколко различни форми на лечение на болестта на Крон и вече може да сте опитали някои от тях в зависимост от това от колко време сте диагностициран със заболяването. Степента, до която тези лечения помагат за контрол на симптомите и епизодите на обостряне, е различна при всеки отделен човек.

Биологичните медикаменти сa разработени за атакуване на определени пътища или вещества, за които е известно, че участват в имунния отговор, който предизвиква възпаление при болестта на Крон. Някои биологични лекарства като anti-TNF действат, като потискат цялата имунна система.

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон, което не е anti-TNF лечение, потиска единствено възпалението в храносмилателната система. Това лекарствено средство действа единствено върху левкоцитите, които се насочват към Вашата храносмилателна система, за да потисне възпалението, предизвикано от болестта на Крон. Това означава, че останалата част от Вашата имунна система може да продължи да изпълнява своите функции.

Всеки реагира различно на лечението, затова не спирайте да обсъждате ситуацията с Вашия лекар или медицинска сестра, докато приемате иновативната чревно-селективна терапия за да са наясно с това, как се чувствате във всеки един момент и как реагирате на лечението.